Pro učitele

Workshopy

Kreativní

psaní

Při výuce jazyků je kreativní psaní často opomíjené. Nabízí však vhodný prostředek, díky kterému můžeme žáky motivovat k lepším výkonům. Na workshopu si ukážeme a vyzkoušíme řadu inovativních aktivit, které nadchnou vás i vaše žáky! Uvidíte, že psaní může být zábavné, rychlé a přínosné.

Kreativní psaní nabízí hravý přístup k německému jazyku a současně se při něm učí nové a upevňují si dříve získané vědomosti. Předností tvůrčího psaní je netradiční práce s jazykem, při níž jazyková úroveň a bezchybnost nejsou nejdůležitějším kritériem. Přijďte načerpat novou inspiraci a získat praktické tipy, jak psaní hravě a zábavně zařadit do výuky.
V jazykové výuce je aktivizace žáků důležitější než v mnoha jiných předmětech. To platí nejen ve škole, ale i při vzdělávání dospělých. Probíraná gramatika a slovní zásoba by měla být pravidelně a hravě procvičována, aby nezešedla a stala se pestrým a živým jazykovým projevem. Na workshopu si vyzkoušíte, jak nápaditě, motivačně a komunikativně obohatit výuku němčiny a jak zaujmout studenty. Ukážeme si, jak z běžných výukových aktivit vytěžit co nejvíce.

Jak zaujmout

žáky?

Video ve

výuce jazyků

Video se stává běžnou součástí výuky cizích jazyků a je bezpochyby nástrojem jejího zatraktivnění a důležitým zdrojem reálií. Nabízí však významné obohacení výuky pouze tehdy, pokud se s ním správně pracuje. Nechte se inspirovat množstvím nápadů a tipů, jak efektivně používat video ve výuce a co všechno lze s videem dělat. Ukážeme si, jak s videem efektivně pracovat, jaké aktivity zařadit před/v průběhu/po shlédnutí videa, jaké videomateriály lze ve výuce používat a jak lze stahovat volně dostupná videa.
Máte rádi výuku formou her? Chcete žáky zaujmout a nadchnout? Hry nabízejí možnost, jak zatraktivnit výuku, vzbudit zájem žáků a jejich pozornost. Na workshopu si představíme a především vyzkoušíme řadu různých her, jejichž pomocí oslníte Vaše žáky. Hry jsou rozděleny do pěti oblastí podle cíle na aktivizující hry, seznamovací hry, konverzační hry, gramatické hry a hry pro rozvoj psaní. Pusťte se do hravé výuky pomocí prověřených her a nadchněte své žáky!

Hry pro

atraktivní výuku

Trénink základních

lektorských dovedností

Tento seminář je vhodný především pro začínající lektory a učitele. Na semináři se naučíte identifikovat cílovou skupinu a její potřeby, na čem pak spočívá celý vzdělávací proces. Seznámíte se se základními lektorskými dovednostmi a klíčem k úspěchu – lektorským desaterem. Rozebereme si vyučovací proces od přípravné fáze až po zpětnou vazbu a evaluaci. Ukážeme si osvědčené efektivní didaktické metody a postupy. Dále například zjistíte, jak správně strukturovat vyučovací hodinu, jak využívat neverbální komunikace a rétoriky.

Mluvení je při výuce  někdy zanedbáváno. Přitom je bezpochyb nejdůležitější součástí procesu učení cizího jazyka. Konverzační hry jsou zábavné a podporují aktivní mluvený projev, porozumění, soustředění, pohotovost a kreativitu. Umožňují prohloubit slovní zásobu, osvojit ustálená spojení a slovní obraty tak jako gramatické struktury a to vše hravou formou. Žáci si zapomenou, že se vlastně učí. Na workshopu si ukážeme a především vyzkoušíme, jaké aktivity se hodí, aby žáci ztratili zábrany a strach mluvit a především, jak je pro mluvení nadchnout. 

Mluvit.
Mluvit?
Mluvit!

Gramatika jednoduše
a hravě

Už Vás a Vaše žáky nebaví nudná gramatická cvičení? Rádi byste gramatiku učili zábavně tak, aby si žáci ani nevšimli, že se učí? Na workshopu „Gramatika hravě a jednoduše“ si představíme řadu aktiviit a her, které umožňují nácvik gramatiky právě takovým způsobem – inovativně a pro žáky atraktivně. Probíraná gramatika by měla bt pravidelně a hravě procvičována, aby nezašedla  astala se pestrým a živým jazykovým projevem. Nechte se inspirovat a získejte praktické tipy a triky.

Informace o workshopech

Workshopy jsou určené především učitelům a lektorům cizích jazyků. Společně se budeme zabývat inovativními aktivitami, které umožňují hravé zprostředkování jazyka a které nadchnou Vás i Vaše žáky. Největší výhodou je zábavná a kreativní práce s jazykem. Aktivity můžete jakkoliv upravit dle potřeb Vaší třídy. Nezáleží na tom, zda učíte začátečníky nebo pokročilé, děti či dospělé, na základní, střední, či jazykové škole. Hry jsou určené pro všechny bez rozdílu věku a jazykové úrovně.

Reference workshopů

 • Díky Vaší výuce mě výuka zase začala bavit. Moc děkuji!
 • Inspirativní, zajímavé, hravé!  Velmi praktický workshop. Děkuji za spoustu skvělých nápadů.
 • Jsem moc ráda, že jsem si v neděli vybrala právě Váš workshop. Vážím si hlavně toho, že lze všechny nápady využít v praxi. Děkuji za inspiraci a Vaše nápady.
 • Úžasné! Těším se, až hry při výuce vyzkouším. Hry jsou jednoduché a v tom je jejich krása. Navíc jste nám vše naservíroval na stříbrném podnose včetně příloh, obrázků, kartiček atd. Nečeká mě tedy žádná velká příprava. 🙂
 • Perfektní workshop. Velmi inspirativní.
 • Mám Vaši knihu 111 her pro atraktivní výuku jazyků a nemohu si ji vynachválit. Váš seminář byl jako vždy perfektně připravený.
 • Děkuji! Jsem ráda, že jsme všechny aktivity vyzkoušeli a mohli tak hned posoudit, zda se hodí právě pro naše žáky.
 • Dynamické, zábavné, plné nápadů!
 • Super workshop! Spousta nových her a obrovská motivace. Vše jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. 🙂

Publikace

Chcete vést výuku hravou a nenásilnou formou? Docházejí vám nápady, jak žáky zaujmout a udržet jejich pozornost? Inspiraci naleznete v knihách „111 her pro atraktivní výuku angličtiny“ a „111 her pro atraktivní výuku němčiny„, které jsou určené všem učitelům a lektorům vyučujícím cizí jazyk. Hry se dají použít pro výuku jakéhokoliv jazyka a jsou rozděleny do šesti oblastí dle jednotlivých jazykových dovedností. Nejedná se přitom jen o didaktické hry, ale spíše o netradiční aktivity a nápady jak zatraktivnit výuku. U každé hry se dozvíte informace o čase, který zabere, jazykové úrovni, pro kterou je hra určena, její organizaci, studijních cílech a potřebných pomůckách. Kromě popisu přípravy a průběhu hry dále v knize najdete řadu konkrétních příkladů, které můžete při hrách využít a také odkaz na přílohy (herní plány, obrázky, kartičky, tabulky), které vám usnadní přípravu aktivity. Kniha je jedinou tohoto typu na našem trhu. Nově lze ke knize zaslat i přílohy v ČJ pro učitele, kteří učí češtinu (nejen) jako cizí jazyk.

Publikace je rozdělena na:

 • aktivizující hry
 • seznamovací hry
 • konverzační hry
 • gramatické hry
 • hry pro rozvoj psaní

Kniha má následující cíle:

 • poskytnout učitelům a lektorům nápady a hravé inovativní postupy
 • zaktivizovat žáky a motivovat je k učení
 • dosáhnout oboustranné radosti z výuky
 • docílit výuky hravou formou
 • zlepšit výsledky žáků

Co se učitelům na knize nejvíce líbí?

 • velké množství kreativních her
 • originalita a široká paleta aktivitami
 • stručnost popisu her
 • možnost přizpůsobit hry konkrétním potřebám a úrovni žáků
 • hry jsou jednoduše vysvětlené a proveditelné
 • výuka je díky hrám zábava a přináší obrovskou motivaci pro žáky
 • aktivity se hodí pro učitele všech jazyků
 • přílohy, které je možné zdarma stáhnout a vytisknout
 • Máte o knihu zájem?

  Knihy je možné koupit přímo na stránkách nakladatelství Grada v podobě tištěné knihy nebo e-knihy.

  Koučink

  Být učitelem znamená mnohem více než jen vyučovat. Učitelská profese obnáší plánování a efektivní přípravu, vhodné využití heterogenity třídy, individuální přístup k žákům, poradenství, podporu a motivaci, zprostředkování hodnot, pomoc při stanovení cílů a nakonec hodnocení pokroku žáků a evaluaci výuky – to vše a mnoho dalšího patří k úkolům učitelů.

  Díky individuálnímu a na míru připravenému coachingu a supervizi Vám poskytnu podporu nejen při plánování a uskutečnění výuky, ale také při Vašem osobním rozvoji. Společně najdeme cestu, jak Vaši výuku udělat zábavnější a ještě efektivnější a vytvoříme novou perspektivu Vaší výuky.

  Coaching by měl podnítit a inspirovat k sebereflexi a přemýšlení a umožnit Vám dále se rozvíjet a vydat se novou cestou ke zlepšení a optimalizaci Vaší výuky.

  Coaching se skládá ze tří fází

  1. první hospitace ve Vaší výuce, rozhovor o Vašich představách / očekáváních / cílech
  2. zpětná vazba s konkrétními návrhy a řešeními (motivace, tipy, know-how, výměna zkušeností)
  3. druhá hospitace, evaluace